فرهنگ
 
این که چرا چنین جایگاه ویژه ای به حافظ داده شده از رازهای تاریخ است و پیچیدگی های مردمی چون مردم ایران را نشان می دهد که رفتارهای شان را به این راحتی نمی توان ردیابی کرد و توضیح داد ولی بی شک گره خوردگی نام حافظ ...
ماجرای وقوع کشف حجاب در ایران، این نبود که رضاخان در سال ۱۳۱۴ به ترکیه برود و تحت تأثیر شرایط فرهنگی آنجا، دستور به چنین کاری بدهد. این‌ها بازی‌های تبلیغاتی غرب است. مقدمات کشف حجاب از قبل چیده شده بود. حضور میسیون‌های ...
پیشرفت و درخشش زن ایرانی در عرصه‌های مختلف اعم از علمی، ‌فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از سوی جریان مسلط رسانه‌ای و رسانه‌های جریان اصلی محکوم به بایکوت است!
آیا عزاداری عمومی شیعیان به مناسبت عاشورای حسینی، از زمان صفویه یعنی از سال 907 هجری آغاز شده است؟ پیش از آن شیعیان مراسم عزاداری عمومی نداشته اند؟ این شبهه با قاطعیت در یکی از تلویزیون های فارسی زبان مستقر در ...
حتی بچه های چند قرن پیش هم با بچه های امروز اشتراکاتی دارند. یک اصول ثابت و لایتغیری در همه نسل ها وجود دارد که با هیچ ابزار ارتباطی زیر و رو نمی شود، بلکه به فطرت کودکان و نوجوانان مربوط است. این که بچه های امروز ...
سرانجام 12سال پس از خاتمه ماجراهای هری پاتر و دوستانش و آن مدرسه جادوگری هاگوارتز ، موجود خبیثی به نام ولد مورت و... همراه معماها و رازهای بی شمارش، اخبار تولید سریالی بر اساس همان داستان ها، مجددا ماجراهای جادوگر ...
۷۲ سال پیش، صادق هدایت به ایده خودکشی خویش - که یک بار در انجام آن ناکام مانده بود- جامه عمل پوشاند و رهسپار آنجا شد که برای رفتن بدان ولع می‌ورزید! زندگی و کارنامه او، در معرض داوری‌ها و گمانه‌های ...
هر نوع تغییر در سبک زندگی نباید یکسره بیگانه با روند زیست تاریخی یک کشور باشد؛ در غیر این صورت گسست و ویرانی پدید می آید که نامش تغییر نیست، بلکه نابودی و تن دادن به نظام «یکسان سازی فرهنگی» است که مدت هاست صاحبان ...
همواره مطالبه هایی از سوی برخی اندیشمندان به الزام و جهت دهی سینمای ایران به سوی مسائل راهبردی وجود داشته است و در این مسیر گام هایی نیز در قالب جنبش های فردی برداشته شده است. هرچند با وجود این گرایش و صرف هزینه ...
به موازات مجموعه اقدامات نظامی شهید سلیمانی، این فرمانده محبوب در مواجهه با امور غیرنظامی نیز از خود خط و مرامی ملی را به نمایش گذاشت و همین امر باعث شد بسیاری از مردم و نخبگان با اختلافات سیاسی عمیق، شمایل سلیمانی ...
در موارد بسیاری از رازهای پیچیده تاریخ معاصر(چه این‌که قبل از ساخت فیلم جی‌اف‌کی اتفاق افتاده باشند و چه پس از آن)، فرمولی که الیور استون در فیلم جی‌اف‌کی و از زبان آن مامور سیا مطرح کرد، می‌توانست و می‌تواند موثر ...
ما به صورت سیستمی فاقد پژوهش هستیم، مگر این که جنبش های فردی در قالب فیلمسازان دغدغه مند صورت بگیرد، یعنی برخی فیلمسازان را داریم که به پژوهش های علمی مراجعه و تولید اثر می کنند. آن عده معدود در حقیقت استادان اصیلی ...
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد